web analytics

Hallo Toneel en Theaterliefhebbers!

Nog dit najaar willen we van start gaan met een cursus improvisatie/theatersport.

Dit zal zijn op de woensdagavond vanaf 20.00 bij Podium Zuidhaege in samenwerking met Anita Ros.

Nieuw is dat we de cursus in  een aantal blokken van 5 lessen willen opdelen waarbij er per blok een andere docent is.

Dit zodat je dingen uit steeds verschillende  invalshoeken bekijkt want iedere docent heeft een eigen manier van lesgeven .

Er zijn al aanmeldingen maar er kunnen nog 3 a 4 mensen bij.

De prijs wordt z.s.m. gecommuniceerd. We starten zodra er genoeg mensen zijn.

Doe je gezellig mee?

Geef je alvast op via het contactformulier of mail naar: info.hethekvandedam@gmail.com